Kontaktuppgifter

Är du en fastighetsägare, förvaltare eller kontaktperson som tidigare inte har lämnat eller behöver ändra era kontaktuppgifter till Stockholms Fastighetskalender, fyll gärna i formuläret nedan.

Fördelar

Endast de fastighetsägare/förvaltare som lämnat kontaktuppgifter angående Istappstelefonen till SFK Estate Market Services AB, får information via e-mail, fax eller SMS om inrapporterade snö- och isproblem. Ej medlem hos våra partners betalar: 495 kronor exklusive moms per säsong.