Värmekabelsystem för hängrännor, stuprör och tak. Smarta lösningar för att slippa istappar, igenfrusna stuprör och snö som tynger tak och kan orsaka läckage.

Vintersäkra din fastighet med energieffektiva värmekabelsystem. Ring våra experter på 020-210 100.

  • Vatten och snö som fryser till is i hängrännor och stuprör kan orsaka kostsamma skador på fastigheten.
  • Nerfallande istappar riskerar dessutom att skada människorna som befinner sig i omgivningen.
  • Inträngande vatten kan orsaka frostsprängning och ge vattenskador på fastigheten

RAYCHEMs värmekablar för hängrännor och stuprör är självbegränsande, dvs de reglerar värmen efter behov. De installerade värmekablarna bildar en kanal där smältande is och snö enkelt och säkert dräneras från taket, via takrännan ner till frostfritt djup via stupröret.

RAYCHEM värmekabelsystem passar för de flesta typer av byggnader.

Värmekabeln installeras i:

  • Hängrännor och stuprör
  • Takavvattningsrör och -brunnar
  • Känsliga takdetaljer
  • Dränering av platta takytor

Så här fungerar RAYCHEM värmekabelsystem:

  • Kontrollenhetens givare detekterar fukt och temperatur i anläggningen. Den startar systemet endast när behov uppstår.
  • Den självbegränsande värmekabeln upprätthåller en kanal i rännan för säker dränering. Tack vare detta transporteras smältande is och vatten undan och förhindrar således bildningen av istappar och att smältvatten svämmar över och tränger in i fastigheten.
  • När omgivande temperatur stiger över inställt värde och/eller fuktnivån är lägre än inställt värde, stänger kontrollenheten av systemet.

Vintersäkra din fastighet med våra smarta värmekabelsystem - enkelt och tryggt! 

Ring våra experter på 020-210 100. Vi finns över hela Sverige och har kontor i Stockholm och Göteborg.


Adress

Flöjelsbergsgatan 20B
431 23
Mölndal